OSAAMINEN:
Arkkitehdeillamme on pääsuunnittelijan pätevyys. Referenssikohteisiimme kuuluvat asunnot, palvelurakennukset, toimistorakennukset, liikerakennukset ja tuotantorakennukset. Ammattilaisen käyttö kaikissa rakennuslupa-asioissa kannattaa, sillä vuosikausien työskentely alalla on tuonut paitsi näkemystä, myös luonut henkilökohtaisia suhteita rakennusalan eri toimijoihin.

TOIMINTATAPA:
Pääsuunnittelijana johdamme suunnitteluprosessia aina asiakkaan etua valvoen. Pyrimme toiminnassamme tehokkuuteen ja asiakkaan toiveiden toteuttamiseen. Suunnitelmat laaditaan tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijaosapuolien ja asiakkaan kanssa.
Tarjouksemme perustuvat aina kohdekohtaiseen työmääräarvioon. Suunnittelu voidaan tehdä kiinteällä kokonaishinnalla tai tuntiveloitusperusteisesti. Tarjouksestamme ilmenevät aina selkeästi suunnitteluun sisältyvät asiakirjat ja tehtävät sekä ajoitus. Toimimme kohteissamme arkkitehtisuunnittelun lisäksi Rakennus- ja maankäyttölain määrittelemässä pääsuunnittelijatehtävässä.

TYÖKALUT:
Tärkein suunnittelutyökalumme on ArchiCad, joka perustuu kolmiulotteisen mallin luontiin. Normaalien rakennussuunnitelmakuvien lisäksi saamme kohteesta helposti sekä 3D-esittelykuvia että erilaisia määrälaskentatietoja, kuten myös suunnitteluaineistot muille suunnittelijoille. ArchiCadin ohella käytämme erilaisia kuvan- ja tekstinkäsittelyohjelmia. Piirustukset voidaan jakaa esim. dwg- ja pdf-muodossa.

VISUALISOINTI:
Tarvittaessa vaativimmista kohteistamme voimme laatia nk. fotorealistisen valokuvasovitteen olemassa olevaan valokuvaan. Näiden valokuvasovitteiden laatiminen on varsin aikaa vievää ja niitä laaditaan pääasiassa asuntotuotantokohteista, joissa ennakkomarkkinoinnissa on tarve luoda mielikuvia myytävästä kohteesta. Visualisointi ei automaattisesti kuulu mukaan suunnittelun sisältöön, vaan siitä sovitaan aina tapauskohtaisesti toimeksiannon yhteydessä.